China

Sanya Lu Hui Tou

Feng Jing, Baiyun Guangzhou

Alila Xiang Shui One, Sanya

Alila Taihu, Suzhou

The Cullinan/ Tian Xi, Changchun

Private Residential, Changchun